Rasizmus

09.07.2009 11:55

Čo je rasizmus?
Rasizmus je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Obvykle je spojená s genocídou, vyhladzovaním menejcennej rasy nadradenou.
 Atribúty rasy:
- biologický – rasy ľudí sa delili podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov, farba pleti, postava...
- kultúrny – rasy ľudí si vytvorili špecifické kultúrne vzory
Rasa je však termín, ktorý sa v odbornej terminológii prestáva používať ako prekonaný, nefunkčný!
Je nehumánne deliť ľudí na rasy, lebo všetci ľudia sme jednej rasy – ĽUDSKEJ RASY
Rasizmus je napriek tomu často skloňované slovo. Týka sa nás všetkých, všetkých spoločností, národov, celého sveta. Či sa nám to páči, alebo nie, i my sme súčasťou tohto problému. A kto problém nerieši, stáva sa jeho súčasťou. Ktorú stranu si vyberieš Ty?
Podporuj prevenciu rasizmu, posilňuj lásku. Rasizmus, hoci sa nám to nepáči, je realitou i Slovenska. Zmeňme ju!

Myslíš že sa to týka len tých druhých? Netýka sa to aj teba?

- viac ako 80% Slovákov by bolo proti tomu, aby sa ich dcéra vydala za Róma
- viac ako 65% z nás by boli proti tomu, keby sa do jeho susedstva nasťahoval Róm
- zamysli sa - nepatríš k skupine “Ale-ákov”? Ale-áci často hovoria: “ja nie som rasista, ale...” a nasleduje spŕška návodov prečo nemajú v láske tú ktorú skupinu, prečo s tým alebo oným etnikom nechcú mať to alebo ono spoločné, lebo.. Nezabúdaj: Sme len jedna jediná rasa - ľudská rasa!

Ako sa prejavuje rasizmus?

Hoci rozprávaním vtipov na tému znevýhodnených skupín, menšín. Nazývaním Rómov cigáni. Diskrimináciou v autobusoch, obchodoch, v reštauráciách, segregáciou v nemocniciach. Každým neopodstatneným „ale“ tam, kde má nasledovať pritakanie životu, slobode, právam iných. Opovrhovaním druhými. Neistotou, nevôľou spoznať jedincov len preto, že patria k nejakej skupine, voči ktorej máme už pripravené názory, ktoré sme automaticky prevzali od niekoho iného, lebo je nám autoritou, lebo je to tak jednoduchšie, pohodlnejšie. A ani ten, od ktorého sme ich prevzali, si ich vytvoril sám, ale vypočul si ich od dakoho ďalšieho a bez zamyslenia si ich osvojil..


Chceš pokračovať v nekonečnom kruhu odovzdávania predsudkov? Čo Ty povieš svojim priateľom, svojim deťom o menšinách, znevýhodnených skupinách? Za suseda by nechcelo až 36 % Slovákov Araba, 30 % černocha a 65% Róma. Prečo? Je jednoduchšie skryť sa v nezmyselnom predsudku a neznámeho odmietnuť, než sa prekonať, zamyslieť sa, zmeniť
Nezabúdaj: Nikdy nesúď celú skupinu, ale jednotlivca

Tvrdý rasizmus

Predsudky voči iným majú desivú špičku ľadovca, ktorú tvoria rasové útoky, násilie. Hrubé, brutálne násilie, na konci ktorého zostávajú mŕtvi nevinní ľudia. Umierajú.. umierajú drasticky: rozkopaní, rozmliaždení, upálení
Niektorí útok prežijú a ich ďalší život sa nesie v znamení strachu, v znamení smrti
Prežili, no ich ľudské práva, ich sebaúcta, ostali rozkopané na chodníku, krvácajú ďalej
Pomôžme im vstať! Ošetrime ich! Zastaňme sa ich!
Vieš si predstaviť život v strachu len preto že si inej farby pleti?
Kopance, nadávky, opľutia
Bežná súčasť života tých, ktorí sú iní ako my ostatní „všetci“
Akosi nám uniká, že „všetci“ sme rôzni, nielen farbou pleti, národnosťou, presvedčením, sexuálnou orientáciou.. Byť iný, či iná je na Slovensku nebezpečné! Ako potom môže byť každý jeden z nás sám sebou, keď nevieme vytvoriť inakosti bezpečie? Inakosť u nás zatiaľ nemá právo na život
Stovky útokov sú realitou. - podľa štatistiky policajného zboru bolo v posledných piatich rokoch na Slovensku spáchaných 165 rasovo motivovaných činov
- došlo tu k 6 rasovým vraždám
Na Slovenku bol upálený mladý Róm a zabitá matka ôsmich detí vo svojom dome. Ich jediné previnenie: boli Rómovia, mali tmavšiu farbu pleti - tak málo stačí, aby občan našej vlasti prišiel o život
Kto sú to skinheads?
Poznáš ich. Holá hlava, bomber, vysoké topánky, basebalová palica. Prevažne mladí ľudia, sympatizujúci s fašizmom a neonacizmom, programovo vyznávajú násilie. Prostredníctvom symbolov, hudby, literatúry propagujú nacizmus, čistotu “bielej rasy”, veria v mýty, ktoré šíria a na ktoré nečakajú odpoveď. Pyšnia sa sklonmi k násiliu, vyznávajú ubližovanie iným - Rómom, černochom, utečencom, homosexuálom.. pod rúškom nastolenia “poriadku”. - pod drsným povrchom sa však skrývajú zraniteľní chlapci - podľa odborníkov je príčinou vstupu do radov skinheads frustrácia, potreba patriť k skupine, pocit nevýraznosti, neistoty, komplexy menejcennosti.. skinheadi sú často alkoholikmi, páchajú aj inú trestnú činnosť

Dívaj sa pozorne
- dívaj sa pozorne, stojí pred Tebou cítiaci, trpiaci človek
- človek, ktorý potrebuje Tvoj úsmev. Tvoje pochopenie, Tvoju pozornosť
všade okolo nás sa to deje,len maj oči otvorené,nenechajto len tak iba sa obzrieš a povieš si no a  čo to je to najhoršie čo môžeš urobiť.každý z nás je len človek....nikto z nás si ponižovanie nezaslúži...

Späť