Hladomor a všetko súvisiace v Afrike

08.07.2009 18:58

Hlad nie je len nepríjemný pocit, ktorý niekedy cítime pred jedlom. Je to predovšetkým strašná pohroma, pre ktorú každoročne padnú za obete státisíce ľudí, hlavne deti. V 20.storočí radi veríme tomu, že pokrok vo vede a technike dokáže zázraky vo všetkých sférach života a že zaistí blahobyt celému ľudstvu. Lenže toto platí iba v priemyselne vyspelých krajinách s vysokou životnou úrovňou. Vo svete sa dosýta najedia dvaja ľudia z troch. Tým, ktorí majú to šťastie, že žijú v bohatších krajinách, kde má každý jedla viac ako potrebuje, môže tento problém pripadať neuveriteľný. A predsa je pravdivý. Príčinou tohto stavu je predovšetkým stále sa zvyšujúci nekontrolovateľný počet obyvateľstva v krajinách s nepatrnými potravinovými zdrojmi, kde je poľnohospodárska technika na veľmi nízkej úrovni.

Najúčinnejším prostriedkom boja proti hladu zostáva možnosť zvýšiť výrobu potravín, zvlášť potom zabezpečiť jej rovnomernejšie rozdeľovanie a ochranu potravín pred škodcami, hlavne hlodavcami. Za týmto účelom založila medzinárodná Organizácia Spojených Národov v roku 1945 Potravinovú a poľnohospodársku organizáciu FAO. Spáva OSN uvádza, že ,,množstvo potravín, ktoré mestský obyvateľ vyhodí do odpadkov, obsahuje v priemere toľko kalórií, koľko Ázijčan alebo Afričan potrebuje na 24 hodín, aby neumrel od hladu“. V súčasnej dobe hladujú v Afrike desiatky miliónov obyvateľov a ich počet sa blíži až k 100 miliónom. Mŕtve telá sú krutým svedectvom hladu a sucha a výzvou poburujúcou svetovú verejnosť z neodkladnej pomoci. V poslednom desaťročí trpí čierny kontinent abnormálnym suchom, omnoho väčším než boli suchá v minulom desaťročí, snáď vôbec najhorším v tomto storočí. Najviac sú postihnuté štáty v rohu Afriky- Etiópia, Sudán, ČAD a predovšetkým Somálsko, kde denne umiera viac ako 700 ľudí a z toho sú to najčastejšie deti. Počet obetí hladomoru sa stále zvyšuje. Katastrofálne sucho ohrozuje bezprostredne životy viac ako 30 miliónov obyvateľov Afriky v Angole, Botswane, Leshote, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Svazijsku, Tanzánii, Zambii, Zimbabwe. Afrika je najchudobnejší kontinent s najväčším počtom najmenej rozvinutých krajín (32) na svete, kde vládne chudoba, hlad a v dôsledku toho podvýživa a choroby. Pre chudobných poľnohospodárov v suchých oblastiach Afriky majú klimatické zmeny a nedostatok vodných zrážok alebo dokonca ich dlhodobá absencia- ako je to tento rok- ďalekosiahle následky. Suchá spôsobujú neúrodu poľnohospodárskych plodín a vysychanie pastvín. V rozvojových krajinách, v ktorých je väčšina závislá na samozásobiteľskom poľnohospodárstve, môžu dlhotrvajúce suchá spôsobiť všeobecné hladovanie a smrť. Práve suchá sú hlavnou príčinou hladomoru v Afrike a niektorých častiach Ázie, vrátane Číny a Indie. Hladomor je definovaný ako obdobie dlhotrvajúceho nedostatku potravín, ktoré vedie k hromadnému hladovaniu a úmrtiu obyvateľstva. K najväčšiemu hladomoru došlo v Číne v rokoch 1959-1961, pri ktorom zomrelo približne 30 miliónov obyvateľov. Suchá ako obdobia, kedy priemerné dažďové zrážky v nejakej oblasti značne poklesnú pod úroveň normálneho množstva na dosť dlhý čas. Suchá môžu mať za následok zníženie stavu vody vo vodných tokoch, jazerách a prameňoch, ktoré sú napájané zo zásob podzemných vôd. Tiež spôsobujú pokles vlhkosti pôdy. To spôsobí neúrodu a nedostatok pôdy na pasenie hospodárskych zvierat.

Existuje východisko z tejto priepasti hladu a zúfalstva? Jedným je zníženie populačného rastu programami plánovaného rodičovstva. Zmenšenie populačného rastu a rozumnejšie hospodárenie s prírodnými zdrojmi by viedli i k odstráneniu nedostatku potravín a najväčšej biedy. Bez sústavnej pomoci OSN by Afrika vôbec nebola schopná zvládnuť svoje zložité problémy. Obrovský podiel v pomocných akciách pozostáva nielen z priamo potravinovej pomoci, ale z dlhodobej podpory poľnohospodárstva. Treba dodať, že aj keď sa nás tento problém až tak netýka, mali by sme si uvedomiť závažnosť situácie. Denno-denne kvôli hladu a biede umierajú milióny ľudí a to skutočne stojí za pozornosť, treba o tom hovoriť. Mali by sme sa pokúsiť zmierniť tento problém.

Podvýživa…

Afriku a najmä juh Afriky sužuje najhoršie sucho za posledných desať rokov. Až šesť miliónov ľudí bez rýchlej humanitárnej pomoci neprežije v Etiópii, severnej Keni a strednom a južnom Somálsku. Najzraniteľnejšie sú najmenšie deti do 5 rokov, ktorých je v oblasti 1,2 milióna. U detí narastá podvýživa. Lekári sa obávajú, že v kombinácii s 90%-nou nezaočkovanosťou detí proti osýpkam hrozí ich epidémia. Obdobná situácia v Somálsku spôsobila polovicu všetkých umrtí detí.

UNICEF plánuje rozšíriť terapeutické a výživové centrá, zintenzívniť očkovanie a dodávky A vitamínu, zabezpečiť dodávky vody a hygienických zariadení a chrániť v ťažkej situácii deti pred zneužívaním a vykorisťovaním. V súčasnej dobe sú veľkým problémom podvýživené deti v Iraku. Najnovšie výskumy ukazujú, že 52,5 percenta všetkých detských úmrtí na svete má na svedomí podvýživa. Každých päť sekúnd zomrie na následky hladu jedno dieťa. Pritom na nasýtenie školopovinného dieťaťa v rozvojovej krajine stačí len 19 centov denne. Presne s touto sumou dokáže hospodáriť najväčšia humanitárna organizácia Svetový program výživy pri OSN.

Chudoba v 21. storočí…

Dôvodov chudoby je viac: sucho, tropické podnebie, malé zásoby vody, neúrodnosť pôdy, rôzne smrteľné choroby. Sucho je spôsobené tropickým podnebím, ktoré súvisí s vysúšaním riek. Neúrodnosť pôdy je pre obyvateľov chudobných krajín taký istý problém, ako vysúšanie riek. Sú to dve životne dôležité veci. Kvôli nedostatku týchto položiek veľa ľudí zomiera. Medzi ďalších nepriateľov, ktorých "poslala“ príroda, patria aj kobylky. Ničia všetko, čo vidia. Po ich odchode zostane len pustatina a poničená úroda. Nezastavia sa pred ničím a pred nikým. Aj smrteľné choroby prispievajú k vysokej úmrtnosti. Medzi tieto choroby patrí: AIDS, rakovina mnohých typov, žltačka a iné ťažko liečiteľné choroby. Tieto smrteľné choroby sa liečia len veľmi ťažko kvôli nedostatku financií a malému počtu kvalifikovaných lekárov.

 

tieto informácie som čerpala z týchto stránok: keby niekoho táto téma zaujala môže sa o nej dočítať na uvedených adresách :

https://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/ekologia/40019 tu najdete aj viac stránok ktoré sa zaoberajú práve týmto problémom

 

 

 

Späť