bezdomovci

30.07.2009 14:51

tak a je tu jedna zo sľubovaných tém,dúfam že s azamyslíte touto teoriou nad svojimi životmi a hlavne nad životmi druhých .....vaša administrátorka

Späť